Clima Glass -w

CLIMAGLASS je foukaná izolace na bázi skelného vlákna, která má výborné tepelně technické vlastnosti. Tato izolace je vyrobená metodou rozvlákňování taveniny skla a dalších přísad. CLIMAGLASS má vynikající protipožární a akustické vlastnosti a navíc snadno propouští vodní páru. Izolaci vyrábíme ve 2 variantách - liší se barvou, objemovou hmotností a součinitelem tepelné vodivosti.

Foukané skelné vlákno, nízká objemová hmotnost, reakce na oheň A1.

Označení Váha (kg)
CLIMAGLASS -W 12,0
Parametr Hodnota Jednotka Norma
TEPELNÉ VLASTNOSTI
Součinitel tepelné vodivosti λ (dle objemové hmotnosti) 0,032 – 0,041 W∙m-1∙K‐1 EN 14064-1:2010
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD (18-45 kg.m3)
pro aplikaci na vodorovnou plochu
0,036 W∙m-1∙K‐1 ČSN EN 12667
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD (28-50 kg.m3)
pro objemové plnění do uzavřené dutiny
0,034 W∙m-1∙K‐1 ČSN EN 12667
Měrná tepelná kapacita cd 840 J∙kg-1∙K‐1 ČSN 730540-3
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Objemová hmotnost 18-60* kg∙m‐3 -
Sesedání materiálu (volné foukání na vodorovnou plochu) S3** % -
Sesedání materiálu (objemové plnění ‐ střechy, stropy, příčky) S1*** % -
PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Reakce na oheň A1 - ČSN EN 13501‐1
Index šíření plamene is 0,00 mm∙min‐1 ČSN 73 0863
Maximální teplota použití 200 °C -
Teplota tání minerálního vlákna <1000 °C -
OSTATNÍ VLASTNOSTI
Faktor difuzního odporu μ 1 - ČSN EN 12086