Clima Glass -y

CLIMAGLASS je foukaná izolace na bázi skelného vlákna, která má výborné tepelně technické vlastnosti. Tato izolace je vyrobená metodou rozvlákňování taveniny skla a dalších přísad. CLIMAGLASS má vynikající protipožární a akustické vlastnosti a navíc snadno propouští vodní páru. Izolaci vyrábíme ve 2 variantách - liší se barvou, objemovou hmotností a součinitelem tepelné vodivosti.

Foukané skelné vlákno, nízká objemová hmotnost, reakce na oheň A1.

Označení Váha (kg)
CLIMAGLASS -Y 20,0
Parametr Hodnota Jednotka Norma
TEPELNÉ VLASTNOSTI
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W∙m-1∙K‐1 ČSN EN ISO 13164
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Objemová hmotnost 28-86* kg∙m‐3 -
Slehnutí materiálu (volné foukání na vodorovnou plochu) S2** % -
Slehnutí materiálu (objemové plnění ‐ střechy, stropy, příčky) Neměřitelné (≤1%) % -
PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Reakce na oheň A1 - ČSN EN ISO 13164
Index šíření plamene is 0,00 mm∙min‐1 ČSN 73 0863
Maximální teplota použití 150 °C -
OSTATNÍ VLASTNOSTI
Faktor difuzního odporu μ 1,1 - ČSN EN 12086