Clima Stone

Clima Stone je foukaná minerální vlna (granulát), originální finální výrobek. Izolace je hydrofobizovaná a je nepřetržitě skladem, optimální a stabilní dodávky. Nejlepší použití pro zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky vhodné pro konstrukce oddělující požární úseky, protipožární stěny, podhledy prostor s vysokým počtem shromažďovaných osob, nouzové a únikové východy, instalační a kabelové šachty, atd.

Foukaná minerální izolace, hydrofobizovaná vlna, nejvyšší třída reakce na oheň A1.

Označení Váha (kg)
CLIMASTONE S 15,0
Parametr Hodnota Jednotka Norma
TEPELNÉ VLASTNOSTI
Součinitel tepelné vodivosti λ (dle objemové hmotnosti) 0,041 – 0,036 W∙m-1∙K‐1 ČSN EN 12667
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ 0,037 W∙m-1∙K‐1 ČSN EN ISO 10456
Měrná tepelná kapacita cd 900 J∙kg-1∙K‐1 1 ČSN EN ISO 8990, ČSN EN 675
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Objemová hmotnost 50 – 69 (70 – 90)* kg∙m‐3 ČSN EN 1602
Slehnutí materiálu (volné foukání na vodorovnou plochu) S2 (S1) - ČSN EN 14064‐1
Slehnutí materiálu (objemové plnění ‐ střechy, stropy, příčky) neměřitelné (≤1) % -
PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Reakce na oheň A1 - ČSN EN 13501‐1
Index šíření plamene is 0,00 mm∙min‐1 ČSN 73 0863
Maximální teplota použití 200 °C -
Teplota tání minerálního vlákna 1000 °C -
OSTATNÍ VLASTNOSTI
Faktor difuzního odporu μ 1 - ČSN EN 12086