Clima Styren

Clima Styren je pěnový, nenasákavý polystyren s příměsí grafitu. Speciální hydrofobizovaný výrobek, vhodný také do vlhkých prostorů a pyšní se vynikající tepelně izolační vlastností. Nejvhodnější použití pro zateplení podlahy nad zeminou, stropu, podkroví, střechy, stěny nebo příčky. Splňuje národní technické schválení DifBt – č. Z-23.12-1736 pro izolace vnějších obvodových dutých stěn (dutinová izolace)

Foukaný grafitový polystyren, speciální výrobek vhodný do vlhkých prostor, velmi dobrý tepelný izolant.

Označení Váha (kg)
CLIMASTYREN 20-22
Parametr Hodnota Jednotka Norma
TEPELNÉ VLASTNOSTI
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD 0,034 W∙m-1∙K‐1 ČSN EN ISO 10456
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Objemová hmotnost 11-18** kg∙m‐3 ČSN EN 1602
PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Reakce na oheň E*** - ČSN EN 13501‐1
Index šíření plamene is 0,00 mm∙min‐1 ČSN 73 0863
Maximální teplota použití 70 °C -
OSTATNÍ VLASTNOSTI
Faktor difuzního odporu μ 2-5 - ČSN EN 12086
Zrnitost jednotlivých čoček 4-8 mm -