Clima Wood

Unikátní tepelná a zvuková izolace z čistých volných dřevěných vláken. Izolace je chráněna proti škůdcům a plísním, s ohledem na životní prostředí. Použití pro zateplení vnějších i vnitřních konstrukcí: stropy, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky.

Unikátní tepelná a zvuková izolace z čistých volných dřevěných vláken.

Označení Váha (kg)
CLIMAWOOD 15,0
Parametr Hodnota Jednotka Norma
TEPELNÉ VLASTNOSTI
Součinitel tepelné vodivosti λ (dle objemové hmotnosti) 0,038 W∙m-1∙K‐1 AbZ- Z-23.11-1120
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ 0,040 W∙m-1∙K‐1 ETA-12/0011
Měrná tepelná kapacita cd 2100 J∙Kg-1∙K‐1 ČSN EN ISO 8990, ČSN EN 675
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Objemová hmotnost 35-45* kg∙m‐3 -
Sesednutí materiálu (objemové plnění ‐ střechy, stropy, příčky) neměřitelné (≤1) % -
PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Reakce na oheň - suchý materiál E - ČSN EN 13501‐1
OSTATNÍ VLASTNOSTI
Faktor difuzního odporu μ 1 - ČSN EN 12086