Climatizer Plus

Pokud stavíte nebo rekonstruujete je také třeba včas vybrat správnou izolaci. Správná izolace by měla splňovat minimálně několik požadavků - stavbu důkladně tepelně izolovat pro léto i zimu, zvukově izolovat, ochránit proti ohni a také být zdravotně bezpečná.

To vše a mnohem více dokáže izolace Climatizer Plus, kterou česká firma CIUR a.s. vyrábí už od roku 1991! Tak jsme si jisti kvalitou izolace Climatizer Plus, že na ní poskytujeme záruku ve výši 20 let!

Foukaná celulózová izolace, skvělá cena, ekologická a zdravotně nezávadná, odolná proti ohni, plísním, hlodavcům a houbám.

Označení Váha (kg)
CLIMATIZER PLUS 13,6
Parametr Hodnota Jednotka Norma
TEPELNÉ VLASTNOSTI
Součinitel tepelné vodivosti λD(23/50) - suchý materiál 0,038* W∙m-1∙K‐1 ČSN EN 12667, ČSN EN ISO 10456
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ - nastříkaný vodou (pojivem) 0,039 (0,042) W∙m-1∙K‐1
Měrná tepelná kapacita cd 2020 ± 6 % J∙kg-1∙K‐1 ČSN EN ISO 8990, ČSN EN 675
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Objemová hmotnost 30-90** kg∙m‐3 ČSN EN 1602
Sesednutí materiálu (volné foukání na vodorovnou plochu) ≤ 10-15 %
Sesednutí materiálu (objemové plnění ‐ střechy, stropy, příčky) neměřitelné (≤1) % -
PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Reakce na oheň - suchý materiál C-s1, d0 - ČSN EN 13501‐1
Reakce na oheň - suchý materiál v dutině za stanovených podmínek B-s1, d0 - ČSN 73 0863
Reakce na oheň - nastříkaný s pojivem Karsil E01 B-s1, d0 - ČSN 73 0863
Reakce na oheň - nastříkaný s pojivem Sokrat 2802A D-s2, d0 - ČSN 73 0863
Index šíření plamene is 0,00 mm∙min‐1 ČSN 73 0863
Maximální teplota použití 80 (105 krátkodobě) °C ČSN 73 0863
OSTATNÍ VLASTNOSTI
Faktor difuzního odporu μ 1,1-3** - ČSN EN 12086